Aktuality


Korčuliarska akadémia


Naučte sa s nami korčuľovať alebo zdokonaľte svoje korčuliarske schopnosti

MIESTO A ČAS KONANIA

Zimný štadión Steel Aréna Košice, tréningová hala

Pondelok 17:00 – 17:45
Štvrtok 16:30 – 17:15


ZÁPIS

V prípade záujmu o kurzy korčuliarskej akadémie prosím vyplňte online formulár.
Zapisovať sa môžete kedykoľvek aj po 08.01.2024 s úhradou alikvotnej čiastky mesačného poplatku.

Online zápis

Do prípravky prijímame deti až po dovŕšení 4 rokov!

POPLATKY

Tréningy 1x týždenne poplatok 50 €/mes.
Tréningy 2x týždenne poplatok 70 €/mes.


KORČULE

Zapožičanie korčúľ 16 €/mes.
Pri zapožičaní našich korčúľ (iba veľkosti 27 - 33) je potrebné zložiť zálohu 50€ v hotovosti, ktorá vám bude vrátená po vrátení korčúľ.
Zapožičanie korčúľ prebieha cca 30 minút pred prvým tréningom.

Poplatok je potrebné uhradiť vopred na účet KCK
IBAN SK91 3100 0000 0043 5017 8202
VS: 2024
Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a mesiac, za ktorý je poplatok uhrádzaný.


POKYNY
a základne informácie sú uvedené na stránke Pokyny.

INFORMÁCIE ohľadom prípravky
emailom na pripravka.krasocentrumkosice@gmail.com

Klub


Ak nakupujete cez internet, môžete nás podporiť vo viac ako 320 e-shopoch. Percento z vášho nákupu darujete na dobrú vec.

Stante sa našim podporovatelom. Nestojí vás to ani cent navyše.


Novinky


Majstrovstvá Slovenska

18.3. - 19.3.2023 sa zavŕšila celoročná snaha našich pretekárov Majstrovstvami Slovenska juniorov, staršieho, mladšieho žiactva a nádejí v krasokorčuľovaní pre rok 2023.

Dosiahnuté výsledky pre náš klub boli vynikajúce, srdečne gratulujeme :
• Nádeje dievčatá 7 - Karolína Majerníková, 12.miesto
• Nádeje dievčatá 8 - Ivana Čičváková, 3.miesto
• Nádeje mladšie chlapci - Alex Federik Čerkala, 1. miesto
• Nádeje mladšie chlapci - René Perháč, 2. miesto
• Nádeje dievčatá 9 - Melánie Sotáková, 4. miesto
• Nádeje dievčatá 9 - Melánia Frištiková, 10. miesto
• Nádeje staršie chlapci - Daniel Mikovčák, 2. miesto
• Mladšie žiačky - Sára Andrašová, 4. miesto
• Mladšie žiačky - Patrícia Prada, 9. miesto
• Mladšie žiačky - Naďa Košuthová, 11. miesto
• Mladšie žiačky - Elena Šoltýsová, 12. miesto
• Staršie žiačky - Emma Mária Čerkalová, 2. miesto

Fotodokumentácia z podujatia je dostupná na našom facebookovom profile.

52. Veľká cena Košíc a 29. Košická korčuľka


Fotoalbum

Ukončenie projektu

Vianočným korčuľovaním sme zakončili aktivity súvisiace s projektom Inklúzia športom.
V rámci projektu sme zabezpečovali výuku korčuľovania detí z rómskej komunity navštevujúce Základné školy v Chrastnom a Kráľovciach. Deti si pobyt na ľade veľmi užívali. Aj keď niektoré sa postavili na korčule po prvý krát, nechýbala im odvaha a nadšenie a chceli sa učiť a zdokonaľovať sa pod vedením našich tréneriek. Veríme, že sa nám podarilo sprostredkovať im základy krasokorčuľovania, ktoré budú ďalej so svojimi kamarátmi rozvíjať.

V mesiacoch september až december sme zorganizovali krasokorčuliarsku prípravku pre deti predškolského a mladšieho školského veku navštevujúce materské a základné školy v košickom kraji. Po skočení obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 to bola pre deti vítaná športová aktivita podporujúca zlepšenie ich kondície a imunity a bol o ňu veľký záujem.

V spolupráci s Centrom pre deti a rodiny Košice – Uralská sa do aktivity zapojili aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Deti vo veku 6-15 rokov absolvovali kurz korčuľovania pod vedením našich tréneriek. Deti boli rozdelené do troch skupín: začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý. Zásluhou tréneriek nik neostal stáť za mantinelom a korčuľovali všetci.

Poďakovanie patrí nielen všetkým zúčastneným trénerom, ktorí sa detičkám trpezlivo venovali a odovzdávali svoje skúsenosti, ale aj rodičom, ktorí s deťmi pomáhali hlavne pri obliekaní, obúvaní či preväzovaní korčúľ.


“Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.”
Pozvánka na vianočné korčuľovanie


Fotoalbum
Videoalbum

Poďakovanie

Kraso Centrum Košice získalo dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu regionálneho rozvoja na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt číslo 032/2022_1 s názvom „Inklúzia a šport“

Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou aktivity: zabezpečiť deťom a mládeži z detských domovov Košíc a okolia, deťom predškolského a mladšieho školského veku (6-8 ročné) Košického kraja, rómskej komunite z okolia Košíc a športujúcej mládeži väčšiu účasť na sociálnom a kultúrnom živote, predchádzať rizikám vylúčenia, formovať a podporovať zdravý životný štýl a dobehnúť zameškanú výkonnosť športujúcej mládeže dôsledkom krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Realizácia projektu : júl 2022 - december 2022

Miesto realizácie : kraj Košický, okres Košice, mesto Košice, Čaňa

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.Halloweenske korčuľovanie


Videoalbum

Klubové sústredenie 2022

Prvé dva augustové týždne sa konalo klubové krasokorčuliarske sústredenie. Veľké poďakovanie patrí sponzorom za podporu podujatia, konkrétne Košice - Mesto Košice za finančnú podporu, spoločnosti Milk Agro za jogurty, spoločnosti HORTI-Chuť zdravia za ovocie, spoločnosti MINIT bakery za koláčiky, a obci Čaňa za poskytntie priestorov na stravovanie a relax. Zopár fotiek z tréningového procesu i prestáviek medzi tréningami nájdete na našom facebookovom profile.


Záverečné fotenie v sezóne 2021/22


Fotoalbum

Ukončenie projektu

Poslednou marcovou sobotou sme ukončili výuku korčuľovania detí z troch centier: Centra Dorka, Krízového centra pre matky s deťmi a Komunitného centra PSC z Košíc. Niektoré deti sa postavili na korčule po prvý krát, iné mali príležitosť zdokonaľovať sa pod vedením našich tréneriek.

Sme veľmi radi, že sme mohli s týmito deťmi spolupracovať. Veríme, že to čo sa naučili budú ďalej rozvíjať a tešiť sa z korčuľovania na ľade so svojimi kamarátmi. Sprostredkovať deťom ďalší zdraví spôsob trávenia voľného času nám umožnila spolupráca s organizáciou Úsmev ako dar.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným trénerom a rodičom, ktorí nám s detičkami pomáhali od skúšania korčúľ, cez obúvanie, nekonečné preväzovanie korčúľ a skúšanie prílb.

V rámci projektu sme zrealizovali aj 2 vzdelávacie aktivity pre deti z centier a deti z klubu. V jednej z nich deti nadobudli nové, ale možno pre niektoré z nich známe informácie k téme "Deti a kybernetická bezpečnosť", ktorú sme realizovali v spolupráci s odborníkom v tejto oblasti, Ing. Marekom Polákom, z občianskeho združenia Bezpečný prístav. Druhou taktiež veľmi dôležitou témou bola "Prvá pomoc", s ktorou sa deti oboznámili vďaka zrealizovanému workshopu v spolupráci so Slovenským červeným krížom, Územný spolok Košice - mesto. Deti boli zvedavé, vnímavé, veľmi radi vyskúšali ako ošetriť kamaráta. Veríme, že to nebudú potrebovať v praxi, no pripravené budú aj na takéto situácie. Aj týmto partnerom patrí veľká vďaka, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

“Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.”


Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní

2.4. a 3.4.2022 - sa v Crow Aréne v Košiciach uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní Juniorov, Staršieho žiactva, Mladšieho žiactva a Nádejí pre rok 2022.

Za Kraso Centrum Košice sa na majstrovstvá nominovali títo pretekári:
Ivana Čičváková - Mladšie nádeje 7
Liana Laštik – Mladšie nádeje 7
Petra Nagyová - Mladšie nádeje 8
Melánia Sotáková - Mladšie nádeje 8
Barbora Tyčová - Mladšie nádeje 8
Alex Federik Čerkala - Mladšie nádeje chlapci
Daniel Mikovčák – Mladšie nádeje chlapci
René Perháč – Mladšie nádeje chlapci
Naďa Košuthová - Staršie nádeje 10
Emma Mária Čerkalová – Mladšie žiačky
Ema Černická – Juniorky

Podujatie bude streamované 🎥, ale je možné prísť aj osobne povzbudiť pretekárov. Vstup je voľný.

Držíme palce a prajeme všetkým čo najlepšie výkony!


2 % z daní

Podporte prosím Kraso Centrum Košice a poukážte 2% z daní nášmu klubu. Prostriedky z 2% daní pomáhajú skvalitniť tréningový proces a rozvoj našich pretekárov.
Ďakujeme.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Oznam

Kraso Centrum Košice, krasokorčuliarsky klub pôsobiaci v meste Košice, ako prejav solidarity a spolupatričnosti sa zapája do pomoci ukrajinským utečencom. Okrem individuálnej pomoci členov klubu vo forme dobrovoľníctva a humanitárnej pomoci, otvára svoje brány pre krasokorčuliarskych pretekárov. Zabezpečí pre nich tréningový proces a ďalšie potrebné k ich návratu k športovaniu.
Prihlásiť sa môžu na mailovej adrese : krasocentrumkosice@gmail.com alebo cez kontaktnú osobu pani Natašu Bajin na tel. čísle : 00421907 136 139.

Kraso Centrum Košice, клуб фігурного катання в Кошицях, як прояв солідарності також долучається до допомоги українським біженцям. Члени клубу окрім гуманітарної та волонтерської допомоги відкривають двері свого клубу для фігуристів (спортсменів). Будуть забезпечені тренінги та все необхідне для повернення у спорт.
Зголоситись можна на мейл: krasocentrumkosice@gmail.com або через контактну особу Наталiю Баїн +421907 136 139.


Poďakovanie

Kraso Centrum Košice získalo dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k realizácii projektu s názvom Ochrana zdravia – investícia pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť, zameraného na ochranu zdravia detí a mládeže, inklúziu športom a podporu rozvoja športu.

Medzi aktivity projektu patria:
Aktivita 1. - Prvá cieľová skupina - Prevencia a ochrana zdravia detí a mládeže z detských domovov Košíc a okolia - Inklúzia športom
Aktivita 2. - Druhá cieľová skupina – Upevňovanie zdravia a formovanie zdravého životného štýlu detí školského a mladšieho školského veku
Aktivita 3. - Tretia cieľová skupina – Podpora pohybovej aktivity, sociálnej interakcie ako prevencie duševného a fyzického zdravia mládeže.

Realizácia projektu : 1.7.2021 - 31.3.2022

Miesto realizácie : Košice, Crow Aréna

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“ v rámci plnenia Zmluvy č. 1550/2021 o poskytnutí dotácie na projekt.Poďakovanie

Kraso Centrum Košice ďakuje mestu Košice za finančnú podporu v roku 2021 z grantových programov Fond na podporu mládežníckeho športu a Fond športových aktivít v celkovej sume 4 979€ a v rámci Fondu zdravia mesta Košice vo výške 1 500€.


Vítame v klube najmladších pretekárov

Sprava: Laurinka, René, Ivanka, Alex a Lilianka.

Jesenný kurz korčuľovania

Kraso Centrum Košice pokračuje v jesennom kurze korčuľovania v Čani. Kurz je pre deti aj dospelých, pridajte sa k nám.


Letný krasokorčuliarsky camp 2021

Aj v tomto náročnom roku sa nám podarilo zorganizovať krasokorčuliarske sústredenie pre našich pretekárov a pretekárov partnerských klubov.

Podujatie podporilo finančným príspevkom mesto Košice a VSE Holding, a.s., za čo veľmi pekne ďakujeme. Rovnako veľká vďaka za podporu vo forme pečiva, jogurtov a ovocia patrí spoločnostiam Minit Slovakia, spol. s.r.o., Milk Agro, spol. s.r.o. a HORTI s.r.o..

Ďakujeme taktiež zúčastneným trénerom a pretekárom.

Počas sústredenia mali pretekári okrem tréningov na ľade aj suchú kondičnú prípravu, baletné i tanečné tréningy a zostal čas aj na nácvik Jerusalema Dance.

Veríme, že aj budúci rok sa nám sústredenie podarí zorganizovať, a tak zvýšiť výkonnosť našich pretekárov.
Fotoalbum

PF 2021

Krasokorčuľovanie je neoddeliteľnou súčasťou života našich pretekárov. Nielen kvoli radosti z pohybu, ale i pevným priateľstvám, ktoré medzi deťmi vznikli.
Dokumentuje to i video, ktoré dievčatá za pomoci rodičov starostlivo vyše mesiaca pripravovali. (zobrazí sa po kliku na obrázok pod textom)Veľmi si prajeme, aby nám nasledujúci rok umožnil viac trénovať i rozvíjať náš športový klub.

Všetko dobré v novom roku 2021 prajú pretekári i trénerky Kraso Centra Košice

Poďakovanie

Aktivita – letná príprava Kraso Centra Košice, bola podporená v roku 2020 aj z rozpočtu mestskej časti Košice-Západ, vo výške 250,00 €.
Ďakujeme.


Testy výkonnosti

Cez víkend sa viacerí pretekári zúčastnili testov výkonnosti v Humennom. Celé leto sa zodpovedne pripravovali a dosiahli výborné výsledky:

test č.8 - Heribanová Sofia, Mikovčák Daniel
test č.7 - Šoganičová Lívia, Fialková Anna, Bružeňáková Lenka
test č.5 - Šoltýsová Elena, Andrášová Sára, Batová Liliana
test č.4 - Macková Lorna, Čerkalová Emma Mária
test č.3 - Soltészová Diana, Kožiaková Tereza
test č.2 - Rusnáková Barbora, Komarovská LenkaPoďakovanie

Ďakujeme mestu Košice za finačnú podporu pri organizovaní Veľkej ceny Košíc v sezóne 2018/2019.


Prvý tréning Prípravky

Dnes bolo na ľade naozaj rušno. Nováčikom pomáhali trénerky i starší krasokorčuliari.
Rodičom prípravkárov ďakujeme za prejavenú dôveru.

Fotoalbum

Sledujte dianie v našom klube aj na Facebooku


Záverečné fotenie v sezóne 2018/19


Fotoalbum

Majstrovstvá Slovenska 2018/2019

V sezóne 2018/ 2019 sa z nášho klubu Kraso Centrum Košice na majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách prebojovalo celkovo 11 pretekárov.
Všetkým pretekárom a ich trénerom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu nášho klubu KC Košice.
Fotoalbum
Výsledky MSR 2018-2019 (PDF, 268kB)

Športová osobnosť Košíc 2018

Projekt Športová osobnosť Košíc (ŠOK) vznikol v roku 2009 s ambíciou vyhľadávať, pripomínať a oceňovať športovcov ale i iné osobnosti z oblasti športu, ktoré boli, alebo aj dnes sú istou formou spojené s mestom Košice.
V rámci 10. ročníka tejto ankety bola v kategórii Legenda ocenená aj pani Hana Töcziková, dlhoročná trénerka a členka klubu Kraso Centrum Košice.

V mene klubu KC Košice týmto srdečne blahoželáme p.trénerke Hanke Töczikovej k získaniu nádhernej a motivujúcej ceny ŠOK 2018 a želáme veľa síl a úspechov do budúcich sezón.
Oficiálna stránka projektu Športová osobnosť Košíc
Video záznam galavečera
Fotografie z galavečera