Aktuality


Prípravka


I. ETAPA kraso-prípravky v sezóne 2023/24: september - december 2023

MIESTO A ČAS KONANIA
Zimný štadión Steel Aréna Košice, hlavná hala

Pondelok 2.10.2023 zrušený
Streda 4.10.2023 zrušený
Sobota 7.10.2023 zrušený


ZÁPIS
V prípade záujmu o kraso prípravku prosím vyplňte online formulár

Online zápis

Do prípravky prijímame deti až po dovŕšení 4 rokov!

POPLATKY
V prípade tréningov 2x týždenne:
Členský poplatok 60€ na mesiac je bez zapožičania korčúľ.
Členský poplatok 76€ na mesiac je so zapožičaním našich korčúľ.

V prípade tréningov 1x týždenne:
Členský poplatok 40€ na mesiac je bez zapožičania korčúľ.
Členský poplatok 56€ na mesiac je so zapožičaním našich korčúľ.

Jednorazový vstup - 10 EUR, bez možnosti zapožičania korčúľ.

Poplatok je potrebné uhradiť vopred na účet KCK
IBAN SK91 3100 0000 0043 5017 8202
VS: 2223
Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a mesiac, za ktorý je poplatok uhrádzaný.


KORČULE
Pri zapožičaní našich korčúľ (iba veľkosti 27 - 33) je potrebné zložiť zálohu 50€ v hotovosti, ktorá vám bude vrátená po vrátení korčúľ.
Zapožičanie korčúľ prebieha cca 30 minút pred prvým tréningom.

POKYNY
a základne informácie sú uvedené na stránke Pokyny.

INFORMÁCIE ohľadom prípravky
emailom na pripravka.krasocentrumkosice@gmail.com
Klub


Ak nakupujete cez internet, môžete nás podporiť vo viac ako 320 e-shopoch. Percento z vášho nákupu darujete na dobrú vec.

Stante sa našim podporovatelom. Nestojí vás to ani cent navyše.


Novinky


Majstrovstvá Slovenska

18.3. - 19.3.2023 sa zavŕšila celoročná snaha našich pretekárov Majstrovstvami Slovenska juniorov, staršieho, mladšieho žiactva a nádejí v krasokorčuľovaní pre rok 2023.

Dosiahnuté výsledky pre náš klub boli vynikajúce, srdečne gratulujeme :
• Nádeje dievčatá 7 - Karolína Majerníková, 12.miesto
• Nádeje dievčatá 8 - Ivana Čičváková, 3.miesto
• Nádeje mladšie chlapci - Alex Federik Čerkala, 1. miesto
• Nádeje mladšie chlapci - René Perháč, 2. miesto
• Nádeje dievčatá 9 - Melánie Sotáková, 4. miesto
• Nádeje dievčatá 9 - Melánia Frištiková, 10. miesto
• Nádeje staršie chlapci - Daniel Mikovčák, 2. miesto
• Mladšie žiačky - Sára Andrašová, 4. miesto
• Mladšie žiačky - Patrícia Prada, 9. miesto
• Mladšie žiačky - Naďa Košuthová, 11. miesto
• Mladšie žiačky - Elena Šoltýsová, 12. miesto
• Staršie žiačky - Emma Mária Čerkalová, 2. miesto

Fotodokumentácia z podujatia je dostupná na našom facebookovom profile.

52. Veľká cena Košíc a 29. Košická korčuľka


Fotoalbum

Ukončenie projektu

Vianočným korčuľovaním sme zakončili aktivity súvisiace s projektom Inklúzia športom.
V rámci projektu sme zabezpečovali výuku korčuľovania detí z rómskej komunity navštevujúce Základné školy v Chrastnom a Kráľovciach. Deti si pobyt na ľade veľmi užívali. Aj keď niektoré sa postavili na korčule po prvý krát, nechýbala im odvaha a nadšenie a chceli sa učiť a zdokonaľovať sa pod vedením našich tréneriek. Veríme, že sa nám podarilo sprostredkovať im základy krasokorčuľovania, ktoré budú ďalej so svojimi kamarátmi rozvíjať.

V mesiacoch september až december sme zorganizovali krasokorčuliarsku prípravku pre deti predškolského a mladšieho školského veku navštevujúce materské a základné školy v košickom kraji. Po skočení obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 to bola pre deti vítaná športová aktivita podporujúca zlepšenie ich kondície a imunity a bol o ňu veľký záujem.

V spolupráci s Centrom pre deti a rodiny Košice – Uralská sa do aktivity zapojili aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Deti vo veku 6-15 rokov absolvovali kurz korčuľovania pod vedením našich tréneriek. Deti boli rozdelené do troch skupín: začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý. Zásluhou tréneriek nik neostal stáť za mantinelom a korčuľovali všetci.

Poďakovanie patrí nielen všetkým zúčastneným trénerom, ktorí sa detičkám trpezlivo venovali a odovzdávali svoje skúsenosti, ale aj rodičom, ktorí s deťmi pomáhali hlavne pri obliekaní, obúvaní či preväzovaní korčúľ.


“Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.”
Pozvánka na vianočné korčuľovanie


Fotoalbum
Videoalbum

Poďakovanie

Kraso Centrum Košice získalo dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu regionálneho rozvoja na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt číslo 032/2022_1 s názvom „Inklúzia a šport“

Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou aktivity: zabezpečiť deťom a mládeži z detských domovov Košíc a okolia, deťom predškolského a mladšieho školského veku (6-8 ročné) Košického kraja, rómskej komunite z okolia Košíc a športujúcej mládeži väčšiu účasť na sociálnom a kultúrnom živote, predchádzať rizikám vylúčenia, formovať a podporovať zdravý životný štýl a dobehnúť zameškanú výkonnosť športujúcej mládeže dôsledkom krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Realizácia projektu : júl 2022 - december 2022

Miesto realizácie : kraj Košický, okres Košice, mesto Košice, Čaňa

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.Halloweenske korčuľovanie


Videoalbum

Klubové sústredenie 2022

Prvé dva augustové týždne sa konalo klubové krasokorčuliarske sústredenie. Veľké poďakovanie patrí sponzorom za podporu podujatia, konkrétne Košice - Mesto Košice za finančnú podporu, spoločnosti Milk Agro za jogurty, spoločnosti HORTI-Chuť zdravia za ovocie, spoločnosti MINIT bakery za koláčiky, a obci Čaňa za poskytntie priestorov na stravovanie a relax. Zopár fotiek z tréningového procesu i prestáviek medzi tréningami nájdete na našom facebookovom profile.


Záverečné fotenie v sezóne 2021/22


Fotoalbum

Ukončenie projektu

Poslednou marcovou sobotou sme ukončili výuku korčuľovania detí z troch centier: Centra Dorka, Krízového centra pre matky s deťmi a Komunitného centra PSC z Košíc. Niektoré deti sa postavili na korčule po prvý krát, iné mali príležitosť zdokonaľovať sa pod vedením našich tréneriek.

Sme veľmi radi, že sme mohli s týmito deťmi spolupracovať. Veríme, že to čo sa naučili budú ďalej rozvíjať a tešiť sa z korčuľovania na ľade so svojimi kamarátmi. Sprostredkovať deťom ďalší zdraví spôsob trávenia voľného času nám umožnila spolupráca s organizáciou Úsmev ako dar.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným trénerom a rodičom, ktorí nám s detičkami pomáhali od skúšania korčúľ, cez obúvanie, nekonečné preväzovanie korčúľ a skúšanie prílb.

V rámci projektu sme zrealizovali aj 2 vzdelávacie aktivity pre deti z centier a deti z klubu. V jednej z nich deti nadobudli nové, ale možno pre niektoré z nich známe informácie k téme "Deti a kybernetická bezpečnosť", ktorú sme realizovali v spolupráci s odborníkom v tejto oblasti, Ing. Marekom Polákom, z občianskeho združenia Bezpečný prístav. Druhou taktiež veľmi dôležitou témou bola "Prvá pomoc", s ktorou sa deti oboznámili vďaka zrealizovanému workshopu v spolupráci so Slovenským červeným krížom, Územný spolok Košice - mesto. Deti boli zvedavé, vnímavé, veľmi radi vyskúšali ako ošetriť kamaráta. Veríme, že to nebudú potrebovať v praxi, no pripravené budú aj na takéto situácie. Aj týmto partnerom patrí veľká vďaka, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

“Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.”


Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní

2.4. a 3.4.2022 - sa v Crow Aréne v Košiciach uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní Juniorov, Staršieho žiactva, Mladšieho žiactva a Nádejí pre rok 2022.

Za Kraso Centrum Košice sa na majstrovstvá nominovali títo pretekári:
Ivana Čičváková - Mladšie nádeje 7
Liana Laštik – Mladšie nádeje 7
Petra Nagyová - Mladšie nádeje 8
Melánia Sotáková - Mladšie nádeje 8
Barbora Tyčová - Mladšie nádeje 8
Alex Federik Čerkala - Mladšie nádeje chlapci
Daniel Mikovčák – Mladšie nádeje chlapci
René Perháč – Mladšie nádeje chlapci
Naďa Košuthová - Staršie nádeje 10
Emma Mária Čerkalová – Mladšie žiačky
Ema Černická – Juniorky

Podujatie bude streamované 🎥, ale je možné prísť aj osobne povzbudiť pretekárov. Vstup je voľný.

Držíme palce a prajeme všetkým čo najlepšie výkony!


2 % z daní

Podporte prosím Kraso Centrum Košice a poukážte 2% z daní nášmu klubu. Prostriedky z 2% daní pomáhajú skvalitniť tréningový proces a rozvoj našich pretekárov.
Ďakujeme.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Oznam

Kraso Centrum Košice, krasokorčuliarsky klub pôsobiaci v meste Košice, ako prejav solidarity a spolupatričnosti sa zapája do pomoci ukrajinským utečencom. Okrem individuálnej pomoci členov klubu vo forme dobrovoľníctva a humanitárnej pomoci, otvára svoje brány pre krasokorčuliarskych pretekárov. Zabezpečí pre nich tréningový proces a ďalšie potrebné k ich návratu k športovaniu.
Prihlásiť sa môžu na mailovej adrese : krasocentrumkosice@gmail.com alebo cez kontaktnú osobu pani Natašu Bajin na tel. čísle : 00421907 136 139.

Kraso Centrum Košice, клуб фігурного катання в Кошицях, як прояв солідарності також долучається до допомоги українським біженцям. Члени клубу окрім гуманітарної та волонтерської допомоги відкривають двері свого клубу для фігуристів (спортсменів). Будуть забезпечені тренінги та все необхідне для повернення у спорт.
Зголоситись можна на мейл: krasocentrumkosice@gmail.com або через контактну особу Наталiю Баїн +421907 136 139.


Poďakovanie

Kraso Centrum Košice získalo dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k realizácii projektu s názvom Ochrana zdravia – investícia pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť, zameraného na ochranu zdravia detí a mládeže, inklúziu športom a podporu rozvoja športu.

Medzi aktivity projektu patria:
Aktivita 1. - Prvá cieľová skupina - Prevencia a ochrana zdravia detí a mládeže z detských domovov Košíc a okolia - Inklúzia športom
Aktivita 2. - Druhá cieľová skupina – Upevňovanie zdravia a formovanie zdravého životného štýlu detí školského a mladšieho školského veku
Aktivita 3. - Tretia cieľová skupina – Podpora pohybovej aktivity, sociálnej interakcie ako prevencie duševného a fyzického zdravia mládeže.

Realizácia projektu : 1.7.2021 - 31.3.2022

Miesto realizácie : Košice, Crow Aréna

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“ v rámci plnenia Zmluvy č. 1550/2021 o poskytnutí dotácie na projekt.Poďakovanie

Kraso Centrum Košice ďakuje mestu Košice za finančnú podporu v roku 2021 z grantových programov Fond na podporu mládežníckeho športu a Fond športových aktivít v celkovej sume 4 979€ a v rámci Fondu zdravia mesta Košice vo výške 1 500€.


Vítame v klube najmladších pretekárov

Sprava: Laurinka, René, Ivanka, Alex a Lilianka.

Jesenný kurz korčuľovania

Kraso Centrum Košice pokračuje v jesennom kurze korčuľovania v Čani. Kurz je pre deti aj dospelých, pridajte sa k nám.


Letný krasokorčuliarsky camp 2021

Aj v tomto náročnom roku sa nám podarilo zorganizovať krasokorčuliarske sústredenie pre našich pretekárov a pretekárov partnerských klubov.

Podujatie podporilo finančným príspevkom mesto Košice a VSE Holding, a.s., za čo veľmi pekne ďakujeme. Rovnako veľká vďaka za podporu vo forme pečiva, jogurtov a ovocia patrí spoločnostiam Minit Slovakia, spol. s.r.o., Milk Agro, spol. s.r.o. a HORTI s.r.o..

Ďakujeme taktiež zúčastneným trénerom a pretekárom.

Počas sústredenia mali pretekári okrem tréningov na ľade aj suchú kondičnú prípravu, baletné i tanečné tréningy a zostal čas aj na nácvik Jerusalema Dance.

Veríme, že aj budúci rok sa nám sústredenie podarí zorganizovať, a tak zvýšiť výkonnosť našich pretekárov.
Fotoalbum

PF 2021

Krasokorčuľovanie je neoddeliteľnou súčasťou života našich pretekárov. Nielen kvoli radosti z pohybu, ale i pevným priateľstvám, ktoré medzi deťmi vznikli.
Dokumentuje to i video, ktoré dievčatá za pomoci rodičov starostlivo vyše mesiaca pripravovali. (zobrazí sa po kliku na obrázok pod textom)Veľmi si prajeme, aby nám nasledujúci rok umožnil viac trénovať i rozvíjať náš športový klub.

Všetko dobré v novom roku 2021 prajú pretekári i trénerky Kraso Centra Košice

Poďakovanie

Aktivita – letná príprava Kraso Centra Košice, bola podporená v roku 2020 aj z rozpočtu mestskej časti Košice-Západ, vo výške 250,00 €.
Ďakujeme.


Testy výkonnosti

Cez víkend sa viacerí pretekári zúčastnili testov výkonnosti v Humennom. Celé leto sa zodpovedne pripravovali a dosiahli výborné výsledky:

test č.8 - Heribanová Sofia, Mikovčák Daniel
test č.7 - Šoganičová Lívia, Fialková Anna, Bružeňáková Lenka
test č.5 - Šoltýsová Elena, Andrášová Sára, Batová Liliana
test č.4 - Macková Lorna, Čerkalová Emma Mária
test č.3 - Soltészová Diana, Kožiaková Tereza
test č.2 - Rusnáková Barbora, Komarovská LenkaPoďakovanie

Ďakujeme mestu Košice za finačnú podporu pri organizovaní Veľkej ceny Košíc v sezóne 2018/2019.


Prvý tréning Prípravky

Dnes bolo na ľade naozaj rušno. Nováčikom pomáhali trénerky i starší krasokorčuliari.
Rodičom prípravkárov ďakujeme za prejavenú dôveru.

Fotoalbum

Sledujte dianie v našom klube aj na Facebooku


Záverečné fotenie v sezóne 2018/19


Fotoalbum

Majstrovstvá Slovenska 2018/2019

V sezóne 2018/ 2019 sa z nášho klubu Kraso Centrum Košice na majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách prebojovalo celkovo 11 pretekárov.
Všetkým pretekárom a ich trénerom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu nášho klubu KC Košice.
Fotoalbum
Výsledky MSR 2018-2019 (PDF, 268kB)

Športová osobnosť Košíc 2018

Projekt Športová osobnosť Košíc (ŠOK) vznikol v roku 2009 s ambíciou vyhľadávať, pripomínať a oceňovať športovcov ale i iné osobnosti z oblasti športu, ktoré boli, alebo aj dnes sú istou formou spojené s mestom Košice.
V rámci 10. ročníka tejto ankety bola v kategórii Legenda ocenená aj pani Hana Töcziková, dlhoročná trénerka a členka klubu Kraso Centrum Košice.

V mene klubu KC Košice týmto srdečne blahoželáme p.trénerke Hanke Töczikovej k získaniu nádhernej a motivujúcej ceny ŠOK 2018 a želáme veľa síl a úspechov do budúcich sezón.
Oficiálna stránka projektu Športová osobnosť Košíc
Video záznam galavečera
Fotografie z galavečera