Aktuality


Prípravka


TRÉNINGY
budú prebiehať 2x týždenne – v utorok a štvrtok od 16,45 – 17,30 na zimnom štadióne Crow Arena. Prvý tréning bude v utorok 6.9.2022 o 16,45.
Online zápis.

POPLATKY
Členský poplatok 60€ na mesiac je bez zapožičania korčúľ.
Členský poplatok 70€ na mesiac je so zapožičaním našich korčúľ.
Poplatok je potrebné uhradiť vopred na účet KCK
IBAN SK91 3100 0000 0043 5017 8202
VS: 2223
Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a mesiac, za ktorý je poplatok uhrádzaný.

KORČULE
Ak chcete dieťaťu zapožičať naše korčule, príďte 05.09.2022 v čase zápisu do Crow Arény, ideálne aj s dieťaťom, aby si korčule vyskúšalo.
Pri zapožičaní našich korčúľ je potrebné zložiť zálohu 50€ v hotovosti, ktorá vám bude vrátená po vrátení korčúľ .

POKYNY
a základne informácie sú uvedené na stránke Pokyny.

INFORMÁCIE ohľadom prípravky
Telefonicky - p. Miriam Lipčáková (0905491383) alebo emailom na pripravka.krasocentrumkosice@gmail.com

ROZDELENIE DO SKUPÍN

 • Rozdelenie do skupín prípravka 2022/23 • Klub


  Ak nakupujete cez internet, môžete nás podporiť vo viac ako 320 e-shopoch. Percento z vášho nákupu darujete na dobrú vec.

  Stante sa našim podporovatelom. Nestojí vás to ani cent navyše.


  Novinky


  Klubové sústredenie 2022

  Prvé dva augustové týždne sa konalo klubové krasokorčuliarske sústredenie. Veľké poďakovanie patrí sponzorom za podporu podujatia, konkrétne Košice - Mesto Košice za finančnú podporu, spoločnosti Milk Agro za jogurty, spoločnosti HORTI-Chuť zdravia za ovocie, spoločnosti MINIT bakery za koláčiky, a obci Čaňa za poskytntie priestorov na stravovanie a relax. Zopár fotiek z tréningového procesu i prestáviek medzi tréningami nájdete na našom facebookovom profile.


  Záverečné fotenie v sezóne 2021/22


  Fotoalbum

  Ukončenie projektu

  Poslednou marcovou sobotou sme ukončili výuku korčuľovania detí z troch centier: Centra Dorka, Krízového centra pre matky s deťmi a Komunitného centra PSC z Košíc. Niektoré deti sa postavili na korčule po prvý krát, iné mali príležitosť zdokonaľovať sa pod vedením našich tréneriek.

  Sme veľmi radi, že sme mohli s týmito deťmi spolupracovať. Veríme, že to čo sa naučili budú ďalej rozvíjať a tešiť sa z korčuľovania na ľade so svojimi kamarátmi. Sprostredkovať deťom ďalší zdraví spôsob trávenia voľného času nám umožnila spolupráca s organizáciou Úsmev ako dar.

  Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným trénerom a rodičom, ktorí nám s detičkami pomáhali od skúšania korčúľ, cez obúvanie, nekonečné preväzovanie korčúľ a skúšanie prílb.

  V rámci projektu sme zrealizovali aj 2 vzdelávacie aktivity pre deti z centier a deti z klubu. V jednej z nich deti nadobudli nové, ale možno pre niektoré z nich známe informácie k téme "Deti a kybernetická bezpečnosť", ktorú sme realizovali v spolupráci s odborníkom v tejto oblasti, Ing. Marekom Polákom, z občianskeho združenia Bezpečný prístav. Druhou taktiež veľmi dôležitou témou bola "Prvá pomoc", s ktorou sa deti oboznámili vďaka zrealizovanému workshopu v spolupráci so Slovenským červeným krížom, Územný spolok Košice - mesto. Deti boli zvedavé, vnímavé, veľmi radi vyskúšali ako ošetriť kamaráta. Veríme, že to nebudú potrebovať v praxi, no pripravené budú aj na takéto situácie. Aj týmto partnerom patrí veľká vďaka, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  “Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.”


  Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní

  2.4. a 3.4.2022 - sa v Crow Aréne v Košiciach uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní Juniorov, Staršieho žiactva, Mladšieho žiactva a Nádejí pre rok 2022.

  Za Kraso Centrum Košice sa na majstrovstvá nominovali títo pretekári:
  Ivana Čičváková - Mladšie nádeje 7
  Liana Laštik – Mladšie nádeje 7
  Petra Nagyová - Mladšie nádeje 8
  Melánia Sotáková - Mladšie nádeje 8
  Barbora Tyčová - Mladšie nádeje 8
  Alex Federik Čerkala - Mladšie nádeje chlapci
  Daniel Mikovčák – Mladšie nádeje chlapci
  René Perháč – Mladšie nádeje chlapci
  Naďa Košuthová - Staršie nádeje 10
  Emma Mária Čerkalová – Mladšie žiačky
  Ema Černická – Juniorky

  Podujatie bude streamované 🎥, ale je možné prísť aj osobne povzbudiť pretekárov. Vstup je voľný.

  Držíme palce a prajeme všetkým čo najlepšie výkony!


  2 % z daní

  Podporte prosím Kraso Centrum Košice a poukážte 2% z daní nášmu klubu. Prostriedky z 2% daní pomáhajú skvalitniť tréningový proces a rozvoj našich pretekárov.
  Ďakujeme.

  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

  Oznam

  Kraso Centrum Košice, krasokorčuliarsky klub pôsobiaci v meste Košice, ako prejav solidarity a spolupatričnosti sa zapája do pomoci ukrajinským utečencom. Okrem individuálnej pomoci členov klubu vo forme dobrovoľníctva a humanitárnej pomoci, otvára svoje brány pre krasokorčuliarskych pretekárov. Zabezpečí pre nich tréningový proces a ďalšie potrebné k ich návratu k športovaniu.
  Prihlásiť sa môžu na mailovej adrese : krasocentrumkosice@gmail.com alebo cez kontaktnú osobu pani Natašu Bajin na tel. čísle : 00421907 136 139.

  Kraso Centrum Košice, клуб фігурного катання в Кошицях, як прояв солідарності також долучається до допомоги українським біженцям. Члени клубу окрім гуманітарної та волонтерської допомоги відкривають двері свого клубу для фігуристів (спортсменів). Будуть забезпечені тренінги та все необхідне для повернення у спорт.
  Зголоситись можна на мейл: krasocentrumkosice@gmail.com або через контактну особу Наталiю Баїн +421907 136 139.


  Poďakovanie

  Kraso Centrum Košice získalo dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k realizácii projektu s názvom Ochrana zdravia – investícia pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť, zameraného na ochranu zdravia detí a mládeže, inklúziu športom a podporu rozvoja športu.

  Medzi aktivity projektu patria:
  Aktivita 1. - Prvá cieľová skupina - Prevencia a ochrana zdravia detí a mládeže z detských domovov Košíc a okolia - Inklúzia športom
  Aktivita 2. - Druhá cieľová skupina – Upevňovanie zdravia a formovanie zdravého životného štýlu detí školského a mladšieho školského veku
  Aktivita 3. - Tretia cieľová skupina – Podpora pohybovej aktivity, sociálnej interakcie ako prevencie duševného a fyzického zdravia mládeže.

  Realizácia projektu : 1.7.2021 - 31.3.2022

  Miesto realizácie : Košice, Crow Aréna

  „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“ v rámci plnenia Zmluvy č. 1550/2021 o poskytnutí dotácie na projekt.  Poďakovanie

  Kraso Centrum Košice ďakuje mestu Košice za finančnú podporu v roku 2021 z grantových programov Fond na podporu mládežníckeho športu a Fond športových aktivít v celkovej sume 4 979€ a v rámci Fondu zdravia mesta Košice vo výške 1 500€.


  Vítame v klube najmladších pretekárov

  Sprava: Laurinka, René, Ivanka, Alex a Lilianka.

  Jesenný kurz korčuľovania

  Kraso Centrum Košice pokračuje v jesennom kurze korčuľovania v Čani. Kurz je pre deti aj dospelých, pridajte sa k nám.


  Letný krasokorčuliarsky camp 2021

  Aj v tomto náročnom roku sa nám podarilo zorganizovať krasokorčuliarske sústredenie pre našich pretekárov a pretekárov partnerských klubov.

  Podujatie podporilo finančným príspevkom mesto Košice a VSE Holding, a.s., za čo veľmi pekne ďakujeme. Rovnako veľká vďaka za podporu vo forme pečiva, jogurtov a ovocia patrí spoločnostiam Minit Slovakia, spol. s.r.o., Milk Agro, spol. s.r.o. a HORTI s.r.o..

  Ďakujeme taktiež zúčastneným trénerom a pretekárom.

  Počas sústredenia mali pretekári okrem tréningov na ľade aj suchú kondičnú prípravu, baletné i tanečné tréningy a zostal čas aj na nácvik Jerusalema Dance.

  Veríme, že aj budúci rok sa nám sústredenie podarí zorganizovať, a tak zvýšiť výkonnosť našich pretekárov.
  Fotoalbum

  PF 2021

  Krasokorčuľovanie je neoddeliteľnou súčasťou života našich pretekárov. Nielen kvoli radosti z pohybu, ale i pevným priateľstvám, ktoré medzi deťmi vznikli.
  Dokumentuje to i video, ktoré dievčatá za pomoci rodičov starostlivo vyše mesiaca pripravovali. (zobrazí sa po kliku na obrázok pod textom)  Veľmi si prajeme, aby nám nasledujúci rok umožnil viac trénovať i rozvíjať náš športový klub.

  Všetko dobré v novom roku 2021 prajú pretekári i trénerky Kraso Centra Košice

  Poďakovanie

  Aktivita – letná príprava Kraso Centra Košice, bola podporená v roku 2020 aj z rozpočtu mestskej časti Košice-Západ, vo výške 250,00 €.
  Ďakujeme.


  Testy výkonnosti

  Cez víkend sa viacerí pretekári zúčastnili testov výkonnosti v Humennom. Celé leto sa zodpovedne pripravovali a dosiahli výborné výsledky:

  test č.8 - Heribanová Sofia, Mikovčák Daniel
  test č.7 - Šoganičová Lívia, Fialková Anna, Bružeňáková Lenka
  test č.5 - Šoltýsová Elena, Andrášová Sára, Batová Liliana
  test č.4 - Macková Lorna, Čerkalová Emma Mária
  test č.3 - Soltészová Diana, Kožiaková Tereza
  test č.2 - Rusnáková Barbora, Komarovská Lenka  Poďakovanie

  Ďakujeme mestu Košice za finačnú podporu pri organizovaní Veľkej ceny Košíc v sezóne 2018/2019.


  Prvý tréning Prípravky

  Dnes bolo na ľade naozaj rušno. Nováčikom pomáhali trénerky i starší krasokorčuliari.
  Rodičom prípravkárov ďakujeme za prejavenú dôveru.

  Fotoalbum


  Sledujte dianie v našom klube aj na Facebooku


  Záverečné fotenie v sezóne 2018/19


  Fotoalbum

  Majstrovstvá Slovenska 2018/2019

  V sezóne 2018/ 2019 sa z nášho klubu Kraso Centrum Košice na majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách prebojovalo celkovo 11 pretekárov.
  Všetkým pretekárom a ich trénerom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu nášho klubu KC Košice.
  Fotoalbum
  Výsledky MSR 2018-2019 (PDF, 268kB)

  Športová osobnosť Košíc 2018

  Projekt Športová osobnosť Košíc (ŠOK) vznikol v roku 2009 s ambíciou vyhľadávať, pripomínať a oceňovať športovcov ale i iné osobnosti z oblasti športu, ktoré boli, alebo aj dnes sú istou formou spojené s mestom Košice.
  V rámci 10. ročníka tejto ankety bola v kategórii Legenda ocenená aj pani Hana Töcziková, dlhoročná trénerka a členka klubu Kraso Centrum Košice.

  V mene klubu KC Košice týmto srdečne blahoželáme p.trénerke Hanke Töczikovej k získaniu nádhernej a motivujúcej ceny ŠOK 2018 a želáme veľa síl a úspechov do budúcich sezón.
  Oficiálna stránka projektu Športová osobnosť Košíc
  Video záznam galavečera
  Fotografie z galavečera