Funkcionári klubu


Členovia výboru Kraso Centrum Košice

Ing. Eva Bružeňáková

predseda klubu
tel.: +421 905 114 440

eva.bruzenakova@gmail.com

Hana Töcziková

tajomník klubu
tel. : +421 905 428 603

hanatoczik@centrum.cz

Mgr. Hedviga Fialková

hospodárka klubu

hfialkova@hotmail.com

Miriam Lipčáková

zodpovedná za prípravku
tel.:+421 905 491 383

lipcakova@zoznam.sk

Ing. Margaréta Šoltýsová

Sponzoring a projekty
tel.:+421 905 637 145

eta.soltysova@gmail.com