Júlia SCHWARCZOVÁ


Kategória: mladšie nádeje 10
Tréner: Tatiana Franková
Dosiahnutá kvalifikácia:test č. 6
Hudba v sezóne:Rondo Veneziano
Najvyššie osobné skóre:20.42b
Najlepšie umiestnenia: 7.miesto Začiatočníci Košická Korčuľka