Juliana HANDŽÁKOVÁ


Kategória: mladšie nádeje 10
Tréner: Tatiana Franková
Dosiahnutá kvalifikácia:test č. 6
Hudba v sezóne:Shakira - Gitana
Najvyššie osobné skóre: 14
Najlepšie umiestnenia: 13.miesto