Kontakt


Adresa

Kraso Centrum Košice
Zimný štadión Crow aréna
Kavečianska cesta 1
040 01 Košice

Bankové spojenie
IBAN: SK91 3100 0000 0043 5017 8202

Telefón

predseda klubu
tel.: +421 902 818 839

tajomník klubu
tel.: +421 905 428 603

člen výboru zodpovedný za prípravku
tel.:+421 905 491 383